Politikalarımız

Politikalarımız

Çevrenin Korunması Politikamız

Her türlü faaliyetimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmek, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla mevzuat hükümlerine uygun davranmak ve gerekli her türlü önlem ve tedbiri almak, faaliyetleri sırasında oluşabilecek atıkları geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ile azaltmak, mümkün olmayan durumlarda ise atıkların doğaya zarar vermeyecek bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak ve doğal kaynakları korumaktır.

Sertifikalarımız

  • Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayrıştırma Lisansı (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
  • Geri Dönüşüm Tesisi (T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)
  • Global Recycle Standard (GRS) / Control Union
  • Oeko-Tex / Hohenstein